+40 725 582 515

Politică de confidențialitate

Declarație de protecție a datelor conform DSGVO
(Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor)

Denumirea și adresa companiei responsabile:

Compania responsabilă în sensul Ordonanței UE de bază pentru protecția datelor și a celorlalte legi naționale pentru protecția datelor din statele membre, cât și a altor prevederi de drept pentru protecția datelor este:

Partex Global GmbH
Marzahner Str. 21
13053 Berlin

Administrator: Robert Dryk

Fax: +49 30 208 478 250
E-mail: privacy-policy@pkwteile.de

Registrul Comerțului:
HRB 186168 B, Judecătoria Berlin-Charlottenburg
USt-IdNr.: DE312254450

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:
Autodoc GmbH
Responsabilul cu protecția datelor
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

E-mail: privacy-policy@pkwteile.de


1. Generalități despre prelucrarea datelor

1.1. Volumul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Noi colectăm și utilizăm date cu caracter personal de la utilizatorii noștri în principiu doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea la dispoziție a unei pagini web funcționale, cât și a conținuturilor și prestațiilor noastre. Colectarea și utilizarea de date cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se face de regulă doar cu aprobarea utilizatorului. O excepție se face în cazurile în care obținerea unei aprobări prealabile nu este necesară din motive reale și dacă prelucrarea datelor este permisă prin prevederi legale.

Datele cu caracter personal se colectează doar în cazul în care dumneavoastră ne comunicați acestea în mod benevol în comanda dumneavoastră. Fără aprobarea dumneavoastră, noi utilizăm datele comunicate de către dumneavoastră în mod exclusiv pentru derularea și executarea comenzii dumneavoastră. După încheierea derulării contractului și după plătirea integrală a prețului de cumpărare, datele dumneavoastră vor fi blocate și vor fi șterse după scurgerea termenului legal de păstrare, prevăzut conform prevederilor de drept fiscal și comercial, dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres acordul pentru continuarea utilizării datelor dumneavoastră.

1.2. Distribuirea datelor cu caracter personal

În cazul expedierii coletelor și al livrărilor transmitem numele, adresa, numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail prestatorilor noștri de servicii de expediere, cu care avem încheiate contracte – și, dacă este cazul, operatorilor – astfel încât aceștia să poată livra la timp și să poată comunica cu dvs. în scopul stabilirii livrării.

În cazul în care ne-ați oferi consimțământul explicit, baza legală pentru procesarea conexă a datelor rezultă din art. 6, par. 1 a) RGDP. În măsura în care procesarea datelor este necesară pentru efectuarea livrării mărfurilor convenite contractual, baza legală este reprezentată de art. 6, par. 1 b) RGDP. În plus, baza legală pentru prelucrarea conexă a datelor este reprezentată de art. 6, par. 1 f) RGDP (echilibrarea intereselor, în baza interesului nostru de a vă facilita livrarea fără probleme, în cele mai convenabile intervale de timp pentru dvs.).

Ștergem toate datele menționate mai sus cel mai târziu după expirarea termenului de garanție legal, în măsura în care nu avem obligația sau dreptul de a stoca în continuare datele, conform legislației în vigoare.

Pentru procesarea plăților, vom transmite datele dvs. de plată către instituția de credit desemnată, respectiv către serviciul de plată selectat în cadrul procesului de plasare a comenzii.

1.3. Utilizarea de date cu caracter personal la selectarea Klarna ca mod de plată

În cazul în care dumneavoastră v-ați decis să selectați ca opțiune de plată serviciile de plată ale Klarna, cum ar fi, de exemplu, Factura Klarna și cumpărarea Klarna în rate, dumneavoastră v-ați dat acordul ca noi să colectăm și să transmitem spre Klarna următoarele date cu caracter personal, necesare pentru derularea cumpărării cu factură și pentru o verificare a identității și a bonității, cum ar fi nume și prenume, adresă, data nașterii, sex, adresă de e-mail, IP adresă, număr de telefon, cât și datele necesare pentru derularea cumpărării cu factură, în legătură cu comanda, cum ar fi numărul de articole comandate, numărul de serie al articolului, totalul facturii și TVA în procente. Transmiterea acestor date se face pentru ca Klarna să emită o factură în scopul derulării cumpărăturilor dumneavoastră, cu modul de derulare a facturii dorit de dumneavoastră și pentru ca să poată face o  verificare a identității și a bonității. Conform legii germane de protecție a datelor, Klarna are un interes îndreptățit în transmiterea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului și necesită acestea pentru ca să obțină din baze de date economice informații, în scopul verificării identității și a  bonității. În Germania, aceste baze de date economice pot fi următoarele:

1. Buergel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, C.P. 5001 66, 22701 Hamburg
2. Creditreform Boniversum GmbH, strada Hellerberg 11, 41460 Neuss
3. Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 Muenchen
4. Arvato Infoscore Consumer Data GmbH și Infoscore Consumer Data GmbH, strada Rhein 99, 76532 Baden-Baden
5. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

În cadrul deciziei de încheiere, executare sau terminare a raportului contractual, Klarna colectează și utilizează, independent de o verificare a adresei, și informații privitor la comportamentul de plătitor al cumpărătorului de până acum, cât și procente de probabilitate, privitor la acest comportament pe viitor. Calcularea acestor valori Score de către Klarna se efectuează în baza unei proceduri științifice statistice matematice recunoscute. În acest scop, Klarna va utiliza, printre altele, și datele dumneavoastră de adrese. În cazul în care, din acest calcul va reieși că nu prezentați încredere pentru creditare, Klarna să va informa imediat în acest sens.

Plata prin virament direct Sofort (Klarna)

Noi vă oferim de asemenea modul de plată prin virament Sofort. Pentru acesta, dumneavoastră aveți nevoie doar de numărul de cont, de BIC respectiv SWIFT și de PIN și TAN (nume de utilizator și parolă) ale contului dumneavoastră de Online-Banking. În cadrul procedurii de comandare, dumneavoastră veți fi direcționat în mod automat spre formular de plată în siguranță al Sofort GmbH. Imediat după aceea veți primi confirmarea tranzacției. Apoi, noi vom primi direct confirmarea viramentului. Viramentul Sofort poate fi utilizat ca mod de plată de către oricine care dispune de un cont de online-banking cu procedură PIN/TAN. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că foarte puține bănci nu susțin încă plata prin virament direct.

Revocarea față de Klarna a utilizării datelor cu caracter personal

1. Dumneavoastră vă puteți revoca în orice moment față de Klarna aprobarea de utilizare a datelor cu caracter personal. Însă, dacă este cazul, Klarna va avea în continuare dreptul să că prelucreze, să vă utilizeze și să vă transfere datele cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar pentru derularea plăților contractuale prin serviciile Klarna, dacă acest lucru este prevăzut de legi, sau dacă este solicitat de către o instanță de judecată sau de către o autoritate.

2. Bineînțeles că dumneavoastră puteți primi oricând informații privitor la datele cu caracter personal stocate de către Klarna. Legea federală pentru protecția datelor garantează acest drept. În cazul în care, în calitate de cumpărător, dumneavoastră doriți aceasta sau dacă doriți să comunicați către Klarna modificări privitor la datele stocate, puteți comunica acest lucru la privacy@klarna.co.uk

1.4. Derularea de plăți prin ofertantul PayPal

La plata prin PayPal, card de credit via PayPal, ordin de plată via PayPal sau – dacă este oferit – prin „cumpărare pe factură” via PayPal, noi vom transmite datele dumneavoastră de plată în cadrul derulării plăților sper PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (numit în continuare „PayPal”). PayPal își rezervă pentru metodele de plată prin card de credit via PayPal, ordin de plată via PayPal sau – dacă este oferit – prin „cumpărare pe factură” via PayPal, efectuarea unei interogări de bonitate. PayPal utilizează rezultatul verificării bonității, privitor la probabilitatea statistică de neefectuare a plății, în scopul deciderii privitor la punerea la dispoziție a respectivei metode de plată. Informația privitor la bonitate poate conține valori de probabilitate (așa-numitele valori Score). În măsura în care valorile Score sunt incluse în rezultatul informației privitor la bonitate, acestea au la bază o procedură statistică matematică recunoscută științific. În calcularea valorilor Score sunt incluse printre altele date despre adrese. Alte informații despre protecția datelor, printre altele și despre bazele de date utilizate, puteți găsi în Declarația de protecție a datelor de la PayPal.

1.5. Baza juridică pentru prelucrarea de date cu caracter personal

În măsura în care noi luăm pentru procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal aprobarea de la persoana în cauză, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera a din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

La prelucrarea datelor cu caracter personal, care este necesară pentru executarea unui contract în care o parte contractuală este persoana în cauză, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera b din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor). Același lucru este valabil și pentru proceduri de prelucrare, care sunt necesare pentru îndeplinirea unor proceduri pre-contractuale. În măsura în care, pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine societății noastre comerciale, este necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera c din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

Pentru cazul că interese vitale ale persoanei în cauză sau ale unei persoane fizice fac necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera d din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru protejarea unui interes îndreptățit al societății noastre comerciale sau ale unui terț și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză nu sunt mai mari decât primele interese menționate, atunci se va lua în considerare ca bază juridică pentru procesare datelor articolul 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

1.6. Ștergerea datelor și durata stocării lor

Datele cu caracter personal ale persoanei în cauză vor și șterse sau blocate atunci când încetează scopul stocării. În afară de aceasta, se poate face o stocare dacă acest lucru este prevăzut de către legiuitorul european sau național în ordonanțe, legi sau alte prevederi de drept comunitar, cărora se supune compania responsabilă. O blocare sau ștergere a datelor se va face și în cazul în care se încheie un termen de stocare prevăzut de către normele menționate, cu excepția cazului în care există o necesitate de continuare a stocării datelor pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract.


2. Punerea la dispoziție a paginii web și generarea de fișiere de logare

2.1. Descrierea și volumul prelucrării de date

La fiecare deschidere a paginii noastre de internet, sistemul nostru înregistrează în mod automat date și informații de la sistemul computerizat al calculatorului apelant.

Astfel se colectează următoarele date:

1. Informații despre tipul de browser și despre versiunea utilizată
2. Sistemul de operare al utilizatorului
3. Providerul de internet al utilizatorului
4. Adresa IP a utilizatorului
5. Data și ora accesării
6. Siteurile web, de pe care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastră de internet
7. siteurile web, care sunt accesate de către sistemul utilizatorului prin pagina noastră de internet

Fișierele de logare (logfiles) conțin adrese IP sau alte date, care facilitează o alocare la un utilizator. Acest lucru ar putea fi de exemplu cazul atunci când linkul spre pagina web, de pe care utilizatorul ajunge pe pagina de internet, sau linkul sper pagina web, pe care o accesează apoi utilizatorul, conține date cu caracter personal.

Și datele sunt stocate în fișierele de logare logfiles ale sistemului nostru. Nu sunt afectate de acesta adresele IP ale utilizatorului sau alte date, care facilitează alocarea datelor către un utilizator. Nu se face o stocare a acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

2.2. Bază juridică pentru prelucrarea de date

Baza juridică pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor de logare logfiles o constituie articolul 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

2.3. Scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară în scopul facilitării unei trimiteri a paginii web către calculatorul utilizatorului. Pentru acesta, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână memorată pe durata ședinței de lucru.

Stocarea de logfile se face pentru asigurarea funcționalității paginii web. În afară de aceasta, datele ne servesc la optimizarea paginii web și la asigurarea securității sistemelor noastre de tehnica informațiilor. În acest context nu are loc o evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Un astfel de scop este și interesul nostru îndreptățit la prelucrarea datelor conform articolului 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

2.4. Durata stocării

Datele vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor. În cazul colectării de date pentru punerea la dispoziție a paginii web, acesta este mereu cazul atunci când se termină respectiva ședință de lucru.

În cazul stocării de date în fișiere de logare, acesta este cazul cel târziu 7 zile după înregistrarea lor. Este posibil ca acestea să fie stocate și după această perioadă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor vor fi șterse sau defamiliarizate, astfel ca să nu mai poată fi posibilă o atribuire a acestora la clientul apelant.

2.5. Posibilitate de contestare și de înlăturare

Înregistrarea de date pentru pregătirea paginii web și stocarea de date în logfiles este neapărat necesară pentru operarea paginii de internet. Astfel că utilizatorul nu are posibilitatea de contestare.


3. Utilizarea de cookies

3.1.1. Descrierea și volumul prelucrării de date (Analiza comportamentului de navigare)

Noi utilizăm pe pagina noastră web cookies, care facilitează o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorului. În acest mod pot fi transmise următoarele date:

1. Termeni de căutare introduși
2. Frecvența apelărilor de pagini
3. Utilizarea de funcții ale siteului web

Datele utilizatorilor colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin măsuri tehnice. Astfel că nu mai este posibilă o atribuire a acestora la utilizatorul apelant. Nu se face o stocare a acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

3.1.2. Descrierea și volumul prelucrării de date (Funcția Coș de cumpărături)

Unele cookies rămân permanent pe computerul dumneavoastră și acestea ne facilitează să recunoaștem din nou calculatorul dumneavoastră la următoarea dvs. vizită (cookies remanente). Partenerilor noștri nu le este permis să colecteze, să prelucreze sau să utilizeze date cu caracter personal de pe pagina noastră web prin intermediul cookies. Majoritatea browserelor acceptă în mod standard cookies. Ele pot accepta sau refuza prin setările de siguranță cokkies temporare sau cele stocate, independent unul de altul. Atunci când dvs. dezactivați cookies, în anumite cazuri nu veți mai avea la dispoziție anumite funcții de pe pagina noastră web și este posibil ca unele pagini web să nu mai fie afișate corect. Pentru a utiliza Coșul nostru de cumpărături, trebuie să permiteți cookies temporare. Datele stocate în cookies ale noastre nu vor fi asociate cu datele dvs. personale (nume, adresă, etc.). Fără acordul dvs. expres, noi nu vom asocia datele stocate în cookies noastre cu datele dvs. personale (nume, adresă, etc.).

3.2. Colectare de date prin utilizarea de Google-Analytics

Pagina noastră web utilizează Google-Analytics, un serviciu de analiză web, al Google inc. Google-Analytics utilizează așa-numitele „cookies”. Este vorba despre fișiere text, care vor fi stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării paginii web de către dvs. De exemplu, se colectează informații despre sistemul de operare, despre browser, despre adresa dvs. IP, despre pagina web deschisă de către dvs (URL referrer) și adta și ora vizitei dvs pe pagina noastră web. Informațiile create prin aceste fișiere text despre utilizarea paginii noastre web sunt transmise către un server al Google din SUA și sunt stocate acolo. Google va utiliza aceste informații pentru evaluarea utilizării paginii noastre web, pentru a elabora rapoarte despre activitatea paginii web pentru dezvoltatorii de pagini web și pentru a efectua alte servicii asociate cu utilizarea paginii web și cu utilizarea internetului. În măsura în care acest lucru eset prevăzut de către lege sau în măsura în care terți prelucrează aceste date din însărcinarea Google, Google va transmite aceste informații și către terți. Această utilizare se face anonimizat sau pseudonimizat. Găsiți informații în acest sens direct pe pagina Google, la apăsați aici.

3.3. Baza juridică pentru prelucrarea de date

Baza juridică pentru procesare de date cu caracter personal prin utilizarea de cookies o constituie articolului 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

3.4. Scopul prelucrării de date

Utilizarea de cookies de analizare se face în scopul îmbunătățirii calității paginii noastre web și a conținutului acesteia. Prin cookies de analiză, noi aflăm cum este utilizată această pagină, putând astfel să ne optimizăm mereu oferta.
Un astfel de scop este și interesul nostru îndreptățit la prelucrarea datelor conform articolului 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

3.5. Durata stocării, posibilitate de contestare și de înlăturare

Cookies sunt stocate pe calculatorul utilizatorului și transmise de către acesta pe pagina noastră. Astfel încât dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți deplinul control privind utilizarea de cookies. Printr-o modificare a setărilor browserului dvs. de internet, dvs. puteți să dezactivați sau să limitați transferarea de cookies. Cookies deja stocate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate face și automatizat. În cazul în care cookies sunt dezactivate pentru pagina noastră web,  este posibil să nu mai poată fi utilizate de deplin toate funcțiile paginii web.

Transferul de flash-cookies nu poate fi oprit din setările browserului, dar poate fi oprit prin modificări ale setărilor Flash player.


4. Newsletter

4.1. Descrierea și volumul prelucrării de date

Pe pagina  noastră de internet vă puteți abona la un newsletter gratuit. Astfel, la abonarea la newsletter, datele din masca de introducere ne vor fi transmise nouă.
În afară de acesta, la abonare se colectează următoarele date:

1. Adresa IP a calculatorului apelant
2. Data și ora înregistrării

Pentru prelucrarea de date, în cadrul procedurii de înregistrare vi se solicită acordul și se face trimitere la această declarație de protecție a datelor.

Datele sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea newsletterului.

Pentru trimiterea buletinului nostru informativ, noi utilizăm furnizorul/provider de listă MailChimp. MailChimp este o ofertă a companiei The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (“Rocket”). Pe Rocket se aplică aşa-numita „Convenţie Privacy Shield“, care este un acord de protecţia datelor între Uniunea Europeană şi Statele Unite.
Datele colectate la înregistrare sunt transmise către Rocket și sunt stocate de către Rocket. Datele care sunt introduse la înregistrare nu sunt comunicate către alți terți. După înregistrare, MailChimp vă trimite dumneavoastră un e-Mail, pentru a vă confirma înscrierea. De asemenea, MailChimp oferă diferite modalități de analiză despre modul în care sunt deschise și utilizate buletinele informative trimise, de exemplu, către câți utilizatori a fost trimis un e-mail, dacă e-mailurile au fost respinse și dacă utilizatorul s-a șters din listă după primirea unui e-mail. Însă aceste analize sunt doar privitor la anumite grupuri și nu sunt utilizate de către noi pentru evaluarea individuală. În afară de acestea, MailChimp utilizează instrumentul de analiză Google Analytics de la Google, Inc și de la caz la caz, înglobează acesta în buletinul informativ. Alte detalii despre Google Analytics puteți găsi în această declarație de protecția datelor , la „Colectare de date prin utilizarea de Google-Analytics”.
Alte informații despre protecția datelor la MailChimp puteți găsi la: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

GetResponse

Pentru trimiterea mailurilor şi buletinelor informative noi ne folosim de prestatorul nostru de servic